Jak uczymy _ Psycholog

Organizujemy spotkania z psychologiem w trakcie spożywania przez dzieci posiłków w przedszkolach, byśmy mogli zaobserwować występowanie ewentualnych problemów podczas żywienia zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Po obserwacjach psycholog proponuje działania naprawcze, na przykład podpowiada, w jaki sposób motywować dzieci do jedzenia oraz pomaga w rozwiązywaniu występujących trudności. Wszystkie spostrzeżenia zostają przekazane dyrekcji przedszkola, kadrze pedagogicznej oraz rodzicom podczas przedszkolnych zebrań. Nasz psycholog jest do Waszej dyspozycji na każdym zebraniu w przedszkolu. Jego porady są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności“.